Væerdier

"Stol på Herren af hele dit hjerte, og støt dig ikke til din egen indsigt.

Hav Ham i tankerne på alle dine veje, så vil Han jævne dine stier."

[Ordsprogenes Bog 3:5-6]

VÆRDIER:

-         HELP sigter på at bringe ære til Gud i alt, der arbejdes med.

-         HELP er en kristen

   organisation, der

   bygger sit arbejde

bibelske principper

og værdier.

-         HELP stræber derfor mod at:

-         arbejde i overensstemmelse med Guds ord.

-         være gode forvaltere af både økonomiske og materielle ressourcer.

-         samarbejde med lokale kirker.

-         handle retfærdigt i alle henseender med både samarbejdspartnere og medarbejdere.

HELP int © 2008-underconstructions