Formål

Mottoet:

Vort håb er, at når vi hjælper andre, bliver de glade og får et bedre liv.

FORMÅL:

-         At få smilet frem

    hos andre!

-         At arbejde i overensstemmelse med kristne værdier.

- At administrere de tilgængelige ressourcer effektivt.

-         At fokusere på forbedret helbred.

-         At sørge for medicinsk hjælp.

-         At have en velfunderet og velfungerende organisation, der sørger for det ovennævnte.

HELP int © 2008-underconstructions